Σκοπός του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Μεσιτών Λέσβου αποτελείται αποκλειστικά από νόμιμους εγγεγραμμένους μεσίτες στο Επιμελητήριο Λέσβου, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).O Σύλλογος αποτελεί τη φωνή των μεσιτικών γραφείων σε διάφορα φόρουμ, διασφαλίζοντας την αναγνώριση και τη νομιμότητά τους στο ευρύ κοινό.

Επίσης, παρέχει στα μεσιτικά γραφεία τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με τις Ομοσπονδίες και τα αρμόδια υπουργεία, ενώ επιδιώκει την επίλυση τυχόν διαφορών και συνεργάζεται στενά με τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ μεσιτών και συμβολαιογράφων.

Ενεργώντας ενάντια στην παραμεσιτεία και προωθώντας την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του, ο Σύλλογος διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια και λειτουργεί με βάση κώδικα δεοντολογίας που διέπει την ορθή λειτουργία των γραφείων και θεσπίζει συνεργασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κώδικα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, οι μεσίτες του Συλλόγου εξειδικεύονται σε αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, ανακαινίσεις και διαχείριση ακινήτων, ενώ ο στόχος τους είναι η ενοποίηση του επαγγελματικού κλάδου και η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας, προς όφελος των πελατών τους και της τοπικής κοινότητας.

Scroll to Top